Wiercenie studni

Wiercenie studni głębinowej wymaga od nas znajomości przepisów dotyczących odwiertów studni głębinowych pod ujęcia wody. Musimy zwrócić uwagę na odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dlatego ustanowienie strefy ochronnej powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

  1. do granicy działki - 5 m;
  2. do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;
  3. do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
  4. do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
  5. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

Pan Studniarz wykonuje profesjonalne wiercenie studni głębinowych inaczej zwanych studnią wierconą.

Oferujemy wiercenie studni głębinowych, studni wierconych specjalistycznym sprzętem, wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów, pozwalają nam na wykonywanie profesjonalnych usług wiertniczych niezależnie od rodzaju podłoża i parametrów terenu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Stosowana przez nas metoda płuczkowa gwarantuje szybkość wykonania. Doświadczeni fachowcy i atestowany sprzęt zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Dysponujemy sprzętem, który pozwala nam wykonać studnie w każdym miejscu, nawet tym najbardziej niedostępnym, zabezpieczając je przy tym przed napływem wód gruntowych. Pracujemy bez konieczności podłączania się do zasilania i wody, co daje nam elastyczność w wykonywanych pracach.

Zalety studni głębinowej:

– Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.

– Niezależność – posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cen dostarczanej wody

– Woda wysokiej jakości – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę, dzięki czemu uzyskujemy wodę dobrej jakości.

– Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – jeśli przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub bardzo kosztowne, to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem zapewnienia wody na terenie inwestycji