Program dofinansowania pomp ciepła

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Dofinansowanie dla druntowych pomp ciepa

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH do 30%

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY do 45%

NIE WIĘCEJ NIŻ (ZŁ) 21 000

Więcej informacji na temat programu znajdziejsz na stronie https://mojecieplo.gov.pl

 

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Szanowni Państwo,

Trwa piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych ruszył po raz piąty. W ramach programu zwrot  do 50% kosztów kwalifikowanych dla Mikroinstalacji fotowoltaiczncych, urządzenia dodatkowe w tym gruntowe pompy ciepła

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

   3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl