Odwierty próbne

Wykonujemy odwierty próbne w celu ustalenia lokalizacji wód gruntowych na Twoje działce lub posesji - to metoda o bardzo wysokiej skuteczności.

Podczas każdego odwiertu próbnego obecny jest nasz doświadczony pracownik, który podejmuje decyzje co do zafiltrowania otworu próbnego. Mając duże doświadczenie w wykonaniu studni głębinowych możemy oszacować, że około 9 na 10 odwiertów daje wynik pozytywny. Realizujemy odwiert próbny w specjalnych stawkach cenowych. Przed wykonaniem odwiertu, zawsze dostaniesz od nas dokładny cennik dotyczący wykonania poszczególnych czynności np. wykonania odwiertu próbnego i właściwego, czy montażu elementów przyłączeniowych do budynku.

W jakim celu przeprowadza się odwierty próbne?

Odwierty próbne to jedna z metod badania profilu gruntowego w miejscu, w którym ma zostać wykonana studnia głębinowa. Przeprowadzanie odwiertów próbnych pozwala na dokładne zidentyfikowanie i zbadanie warstwy wodonośnej. Ich wykonanie daje odpowiedź na pytania dotyczące głębokości, na jakiej znajduje się sklepienie i dno warstwy wodonośnej. Odwierty próbne pozwalają również określić parametry gleby, takie jak przepuszczalność, grubość oraz granulacja. To z kolei pozwala na zaprojektowanie najbardziej efektywnej i bezpiecznej konstrukcji studni. Dzięki wykonaniu odwiertu próbnego można przewidzieć potencjalne trudności, które mogą wystąpić podczas budowy studni oraz ocenić, czy wybrane miejsce faktycznie zapewni dostęp do czystej, bezpiecznej wody.

Na czym polega wiercenie studni głębinowych?

Pierwszy etap procesu wykonania studni głębinowej polega na zbadaniu terenu w celu zlokalizowania warstwy wodonośnej. To właśnie na tym etapie przeprowadza się odwierty próbne, które minimalizują ryzyko błędów. Dzięki precyzyjnym badaniom nasi specjaliści określają optymalne miejsce do wykonania studni. Następnie dobierany jest odpowiedni sprzęt i technologia wiercenia. W firmie Pan Studniarz wykorzystujemy bardzo efektywną metodę płuczkową, która gwarantuje szybkie zrealizowanie usługi. Główny etap to samo wiercenie, które jest wykonywane przy użyciu najnowocześniejszej wiertnicy. Głębokość wykonanego otworu zależy od głębokości warstwy wodonośnej, którą wcześniej określono podczas badań geologicznych. W trakcie tego etapu należy monitorować postęp prac, aby dostosować strategię w razie napotkania trudności. Po zakończeniu wiercenia, do otworu studniowego wprowadza się rurę studzienną, która spełnia kilka kluczowych funkcji. Po pierwsze, umożliwia stabilny pobór wody, a po drugie, chroni otwór studni przed osunięciem się ziemi. Ostatni etap to instalacja pompy, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie wody z wnętrza studni. Po jej podłączeniu przeprowadza się testy, aby upewnić się, że proces poboru wody przebiega prawidłowo.

Dlaczego warto powierzyć nam wykonanie studni głębinowej?

Wybierając firmę Pan Studniarz do wykonania studni głębinowej, inwestują Państwo w profesjonalizm i solidność. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży, co gwarantuje fachowe podejście do każdego projektu. Pan Studniarz specjalizuje się także w odwiertach próbnych, co pozwala precyzyjnie określić warunki geologiczne i wybrać optymalne miejsce dla studni. Profesjonalny zespół pracowników dba o każdy etap realizacji, zapewniając klientowi spokój i pewność, że prace są prowadzone zgodnie z normami i standardami.

Pełną ofertę naszych usług znajdziesz tutaj - Oferta usług studniarskich