Studnia głębinowa krok po kroku

Krok 1 - wybór studni głębinowej

Najważniejsze są dla nas Twoje potrzeby i zadowolenie z naszych usług. Powiedz nam do czego będziesz wykorzystywał swoją studnie.

A my po otrzymaniu od Ciebie wszystkich informacji możemy wstępnie doradzić na jakiej głębokości powinna być woda lub dla większej pewności możemy wykonać wspomagające badanie ERT (lokalizacja wody). Doradzimy jakiej średnicy powinna być studnia, czy też zaproponujemy najlepsze jej położenie.

Studnie głębinowe możemy podzielić ze względu na:

 • Głębokość - płytkie do 25 m - głębokie powyżej 25 m
 • Średnicę - małośrednicowe - wielkośrednicowe
 • Sposób wykonania: - kopane - wiercone tzw. głębinowe - wbijane, wkręcane tzw. studnie abisyńskie
 • Konstrukcję: - obudowane - nieobudowane
 • Ze względu na obecność filtra: - filtrowe - bezfiltrowe

Ważny też jest wybór umiejscowienia studni, oprócz planów zagospodarowania naszej działki musimy pamiętać także o zachowaniu określonych odległości:

 • minimum 7,5 m od rowu przydrożnego,
 • minimum 5 m od granicy działki,
 • 15 m od szamb, osadnika gnilnego czy kompostowników,
 • minimum 30 metrów od oczyszczalni z drenażem rozsączającym ścieki.

Ostatnim krokiem to wybór zbiornika hydroforowego, a właściwie jego pojemność. Im większy tym rzadziej pracuje pompa głębinowa.

Razem wybierzemy najlepsze rozwiązanie.

Krok 2 - wycena studni głębinowej

Po określeniu parametrów studni, przygotujemy szczegółową ofertę cenową, którą dostaniesz mailem w możliwie najszybszym czasie.

Przeczytaj dokładnie Ogólne Warunki Realizacji, jeżeli masz jakieś pytania to koniecznie do nas zadzwoń lub napisz. Jeżeli już jest wszystko jasne zaakceptuj ofertę. Będziemy mogli wtedy zaproponować Ci termin realizacji.

Koszt studni głębinowej uzależniony jest od kilku parametrów, które przedstawiamy poniżej.

Przy odwiercie studni wpływ na cenę mają:

 • głębokość studni wierconej
 • średnica rur studziennych
 • rodzaj filtru szczelinowego

Przy montażu i uzbrojeniu studni wpływ na cenę mają:

 • rodzaj obudowy studni
 • rodzaj pompy głębinowej
 • rodzaj instalacji zestawu tłocznego
 • wielkość zbiornika hydroforowego
 • rodzaj głowicy studziennej
 • liczba kręgów betonowych
 • rodzaj pompy, hydroforu, wyłącznika ciśnieniowego
 • długość rurociągu doprowadzający wodę do domu
 • głębokość wykopu, kanał tłoczny, zasilanie

Krok 3 - wizja lokalna

Jeżeli jest taka potrzeba to przed rozpoczęciem realizacji spotkamy się na miejscu inwestycji, aby zrobić szczegółowa wizję lokalną.

W czasie wizji ustalimy miejsce odwiertu studni, sprawdzimy czy wjazd na posesję pozwala nam na bezpieczne wprowadzenie maszyny. Dodatkowo w zależności od infrastruktury na twojej posesji ustalimy miejsce przyłącza studni. Na tym etapie już dokładnie wiemy jakie są Twoje potrzeby, wiesz już wstępnie ile będzie Cię kosztowała ta realizacji. Rzeczywista  głębokość stdunie będzie jednak znana dopiero po odwiercie stydni. Czas realizacji samego odwiertu studziennego to minimum jeden a czasem dwa dni - wszystko zależy od warunków geologicznych oraz kwestii technicznych. Prace wiertnicze zaczynamy pomiędzy 9:00 a 12:00. Dzień przed przyjazdem potwierdzamy dokładną godzinę rozpoczęcia prac.

Krok 4 - wybór oferty

Na tym etapie już dobrze wiemy jakie są Twoje potrzeby, wiesz już też dokładnie ile będzie Ciebie kosztowała ta realizacji.

Nasza oferta to:

 • dedykowany pracownik obsługi klienta, który będzie koordynował prace na Twojej posesji
 • gwarancja na usługi potwierdzona protokołem wykonanych prac
 • certyfikowane materiały, które wykorzystujemy w naszej pracy
 • przejżystość naszych działań, na wszystko wystawiamy faktury
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ten krok jest równie ważny jak poprzednie - czas realizacji odwiertu studziennego to minimum jeden a czasem dwa dni - wszystko zależy od warunków geologicznych oraz kwestii technicznych. Na plac budowy przyjeżdżamy pomiędzy godziną 9 a 12. Zawsze wcześniej dostajesz od nas informację o której godzinie będziemy. Po przyjechanie na miejsce uzgadniamy miejsce wykonania odwiertu. Nasza ekipa musi przygotować sobie miejsce do pracy - między innymi: ustawić i wypoziomować maszynę, wykopać dołek płuczkowy, zabezpieczyć teren a także zająć się dostarczeniem wody do miejsca wiercenie. Na wywiercenie 30 metrowej studni potrzebujemy pomiędzy 1000 a 5000 litrów wody. Jak już wszystko mamy - to zaczynamy.

Krok 5 - odwiert studni

Odwiert studni głębinowej musi spełniać określone wymogi i wytyczne prawne dotyczące wiercenia studni głębinowej.

Po przyjechaniu na miejsce inwestycji, ekipa ostatecznie uzgadnia dokładnie miejsce wykonania odwiertu Twojej studni głębinowej pamiętając, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

 1. do granicy działki - 5 m;
 2. do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;
 3. do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
 4. do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
 5. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

Nasza ekipa musi przygotować sobie miejsce do pracy Między innymi: ustawić i wypoziomować maszynę, wykopać dół płuczkowy, zabezpieczyć teren a także zająć się dostarczeniem wody do miejsca wiercenie. Na wywiercenie 30 metrowej studni potrzebujemy pomiędzy 1000 a 5000 litrów wody. Jak już wszystko mamy - to zaczynamy.

Pozostały proces wiercenia studni głębinowej można podzielić na 4 etapy:

 • zabudowanie całego odwiertu rurami studziennymi (obecnie najczęściej wykonanymi z PCV), a następnie wpuszczenie tam filtrów i połączenie ich ze sobą, aby zagwarantować szczelność;
 • wypełnienie przestrzeni między odwiertem a rurami odpowiednio dobranym żwirem oraz ułożenie korka uszczelniającego studnię głębinową; dzięki żwirowi będzie następowało prawidłowe filtrowanie wody, a korek pozwoli na odcięcie się od wód podskórnych oraz wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby dostać się z wód gruntowych;
 • wpuszczenie pompy głębinowej do wykonanej studni i oczyszczanie jej do czasu, aż nie zacznie płynąć zupełnie czysta woda; następnie pompuje się wodę w celach pomiarowych, co pozwala na określenie wydajności studni;
 • wykonanie obudowy studni i przyłączenie jej za pomocą rur do budynku, w którym chcemy mieć zapewnioną bieżącą wodę.

Sam odwiert trwa od kilku do kilkunastu godzin. Będzie głośno i dużo będzie się działo. Gdyby nasz operator miał jakiekolwiek pytania lub problemy będzie się do Ciebie odzywał. Zawsze też możesz skontaktować się z naszym Dyrektorem Technicznym - z pewnością masz już jego numer.

Krok 6 - inne usługi

W momencie kiedy masz już w pełni działające ujęcie wody, czas aby przystąpić do kolejnych etapów Twojej inwestycji.

Poza wierceniem studni głębinowej możemy zająć się też takimi pracami jak:

Wykonujemy także odwierty studni depresyjnych w celu:

 • Osuszenia terenów
 • Obniżenia lustra wody.

Dodatkowo w ramach naszej oferty znajdziesz:

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Studnia głębinowa krok po kroku – podsumowanie

Realizacja studni głębinowej to proces, który wymaga dokładnego planowania i przestrzegania określonych etapów, aby zapewnić długotrwały dostęp do czystej wody. Od początkowej koncepcji po ostateczne wykonanie, każdy krok ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu. Poniżej przedstawiamy skrócone podsumowanie najważniejszych etapów tego procesu:

 1. Wybór studni głębinowej – na tym etapie określa się głębokość, średnicę oraz najlepsze położenie studni, biorąc pod uwagę typy studni (płytkie, głębokie, małośrednicowe, wielkośrednicowe), sposób wykonania (kopane, wiercone, wbijane) oraz konstrukcję (zabudowane, niezabudowane, filtrowe, bezfiltrowe).
 2. Wycena – szczegółowa wycena jest przygotowywana po określeniu parametrów studni, uwzględniając między innymi głębokość odwiertu, rodzaj filtru, średnicę rur oraz elementy instalacji takie jak rodzaj pompy czy zbiornika hydroforowego.
 3. Wizja lokalna – spotkanie na miejscu inwestycji pozwala na dokładne ustalenie miejsca odwiertu, potwierdzenie szczegółów realizacji oraz ocenę warunków geologicznych i technicznych.
 4. Przygotowanie terenu i odwiert – rozpoczyna się od ustawienia maszyny wiertniczej, zabezpieczenia miejsca pracy, a następnie wykonania odwiertu zgodnie z wymogami prawnymi, instalację pompy głębinowej oraz pozostałe prace związane z wierceniem.
 5. Dodatkowe usługi – po zakończeniu odwiertu, wykonuje się dodatkowe usługi takie jak przyłączenie studni, montaż osprzętu, badanie wody czy systemy nawadniania, co pozwala na kompleksową obsługę projektu.

Proces budowy studni głębinowej krok po kroku wymaga nie tylko technicznej wiedzy, ale także uwzględnienia potrzeb użytkownika i przepisów prawnych. Dokładne przestrzeganie wymienionych kroków gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność oraz długotrwałe użytkowanie studni, dostarczającej czystą wodę.