Odwierty próbne

Wykonujemy odwierty próbne w celu ustalenia lokalizacji wód gruntowych na Twoje działce lub posesji -  to metoda o bardzo wysokiej skuteczności.

Podczas każdego odwiertu próbnego obecny jest nasz doświadczony pracownik, który podejmuje decyzje co do zafiltrowania otworu próbnego. Mając duże doświadczenie w wykonaniu studni głębinowych możemy oszacować, że około 9 na 10 odwiertów daje wynik pozytywny. Realizujemy odwiert próbny w specjalnych stawkach cenowych.

Odwiert próbny daje odpowiedź na pytanie, na jakiej głębokości znajduje się sklepienie oraz spąg warstwy wodonośnej. Tego typu odwiert pozwoli także ustalić miąższość oraz granulację gleby. Dzięki nim prawidłowo oszacujesz głębokość i wydajność studni.

Przed wykonaniem odwiertu, zawsze dostaniesz od nas dokładny cennik dotyczący wykonania poszczególnych czynności np. wykonania odwiertu próbnego i właściwego, czy montażu elementów przyłączeniowych do budynku.

Pełną ofertę naszych usług znajdziesz tutaj - Oferta usług studniarskich