Studnia depresyjna

Wykonujemy odwierty studni depresyjnych pod odwodnienia wykopów budowlanych z wykorzystaniem kompleksu zespołu systemów studni głębinowych.

Gdy z uwagi na dużą głębokość wykopu lub z powodu zbyt dużego napływu wód gruntowych igłofiltry okazują się nieskuteczne, z pomocą może przyjść system składający się z układu studni głębinowych.
 
Wyposażona w pompę elektryczną studnia wytwarza wokół siebie lej depresyjny, czyli strefę, z której usuwana jest woda gruntowa. Wymiary leja można precyzyjnie wyliczać, dokładnie dostosowując parametry systemu odwadniającego do warunków hydrogeologicznych, tak aby spowodować obniżenie zwierciadła wody gruntowej do wymaganego poziomu.
 
Studnie depresyjne mogą być wykorzystane w celu obniżenia naporu hydrostatycznego na dno wykopu fundamentowego. Głębokość studni głębinowej, a co za tym idzie – głębokość odwodnienia, jest praktycznie nieograniczona.
 
Studnie depresyjne stosuje się przede wszystkim wtedy kiedy zbyt wysoki poziom wód ogranicza sposobność wykonania robót budowlanych. Bardzo często odwodnienia terenu przy użyciu studni depresyjnych stosuje się celu osuszania obiektów budowlanych. W tym przypadku system musi być tak skonstruowany, aby wytworzone leje depresyjne nachodziły na siebie. Często stosuje się też odwiert próbny, w każdym przypadku aby oszacować liczbę i ilość studni depresyjnych wykonuje się odpowiednie obliczenia. Takiej analizy dokonują nasi eksperci, którzy na podstawie map, dokumentów i własnej wiedzy przygotowują konkretną dokumentację aby mieć pewność, że inwestor będzie zadowolony z osiągniętych rezultatów.
 
Pełną ofertę naszych usług znajdziesz tutaj - Oferta usług studniarskich