Studnia głębinowa

Wykonujemy wiercenie studni głębinowych, korzystając z najnowocześniejszych technologii i wieloletniego doświadczenia naszej kadry inżynierskiej.

Mamy wyspecjalizowany park maszynowy i standardy naszej pracy.

Dajemy gwarancję na nasze usługi. Realizujemy zlecenia od gospodarstw domowych, rolnych ale przede wszystkim dla firm i developerów. Nasza firma wykorzystuje tylko certyfikowane produkty, które spełniają wymagania branży.

Stosowana przez nas metoda płuczkowa gwarantuje szybkość wykonania. Doświadczeni fachowcy i atestowany sprzęt zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Dysponujemy sprzętem, który pozwala nam wykonać studnie w każdym miejscu, nawet tym najbardziej niedostępnym, zabezpieczając je przy tym przed napływem wód gruntowych. Pracujemy bez konieczności podłączania się do zasilania i wody, co daje nam elastyczność w wykonywanych pracach.

Studnia głębinowa jako rozwiązanie ekologiczne

W czasach, gdy zasoby wodne na świecie stają się coraz bardziej ograniczone, poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych sposobów pozyskiwania wody nabiera kluczowego znaczenia. Jednym z takich rozwiązań jest studnia głębinowa, która może stać się odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska.

Studnie głębinowe, korzystając z naturalnych rezerw wodnych ukrytych głęboko pod powierzchnią ziemi, umożliwiają pozyskiwanie czystej wody bez konieczności jej oczyszczania. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł, takich jak rzeki czy jeziora, woda z studni głębinowej jest zazwyczaj wolna od zanieczyszczeń i patogenów. Dzięki temu jej wykorzystanie może przyczynić się do ograniczenia zużycia chemikaliów potrzebnych do jej oczyszczania.

Ponadto, wykorzystanie studni głębinowej może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia publicznych systemów wodociągowych, co z kolei może przyczynić się do oszczędności energetycznych oraz zmniejszenia emisji CO2 związanej z przetwarzaniem i dystrybucją wody.

Inwestując w studnię głębinową, nie tylko dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, ale również przyczyniamy się do ochrony naszej planety. W dobie globalnych zmian klimatycznych każdy krok w stronę ekologii jest krokiem we właściwym kierunku.

Studnia głębinowa krok po kroku

Krok 1 - wybór studni głębinowej

Najważniejsze są dla nas Twoje potrzeby i zadowolenie z naszych usług. Powiedz nam do czego będziesz wykorzystywał swoją studnie.

A my po otrzymaniu od Ciebie wszystkich informacji możemy wstępnie doradzić na jakiej głębokości powinna być woda lub dla większej pewności możemy wykonać wspomagające badanie ERT (lokalizacja wody). Doradzimy jakiej średnicy powinna być studnia, czy też zaproponujmy najlepsze jej położenie.

Studnie głębinowe możemy podzielić ze względu na:

 • Głębokość
    -  płytkie do 25 m
    -  głębokie powyżej 25 m
 • Średnicę
     - małośrednicowe
     - wielkośrednicowe
 • Sposób wykonania:
    -  kopane
    -  wiercone tzw. głębinowe
    -  wbijane, wkręcane tzw. studnie abisyńskie
 • Konstrukcję:
     - obudowane
     - nieobudowane
 • Ze względu na obecność filtra:
     - filtrowe
     - bezfiltrowe

Ważny też jest wybór umiejscowienia studni, oprócz planów zagospodarowania naszej działki musimy pamiętać także o zachowaniu określonych odległości: 

 • minimum 7,5 m od rowu przydrożnego,
 • minimum 5 m od granicy działki,
 • 15 m od szamb, osadnika gnilnego czy kompostowników,
 • minimum 30 metrów od oczyszczalni z drenażem rozsączającym ścieki.

Ostatnim krokiem to wybór zbiornika hydroforowego, a właściwie jego pojemność. Im większy tym rzadziej pracuje pompa głębinowa.

Razem wybierzemy najlepsze rozwiązanie.

Krok 2 - wycena studni głębinowej

Po określeniu parametrów studni, przygotujemy szczegółową ofertę cenową, którą dostaniesz mailem w możliwie najszybszym czasie.

Przeczytaj dokładnie Ogólne Warunku Realizacji, jeżeli masz jakieś pytania to koniecznie do nas zadzwoń lub napisz. Jeżeli już jest wszytko jasne zaakceptuj ofertę. Będziemy mogli wtedy zaproponować Ci termin realizacji.

Koszt studni głębinowej uzależniony jest od kilku parametrów, które przedstawiamy poniżej.

 • Przy odwiercie studni wpływ na cenę mają:

  - głębokość studni wierconej
  - średnica rur studziennych
  - rodzaj filtru szczelinowego

  - rodzaj obudowy studni
  - rodzaj pompy głębinowej
  - rodzaj instalacji zestawu tłocznego
  - wielkość zbiornika hydroforowego
  - rodzaj głowicy studziennej
  - liczba kręgów betonowych
  - rodzaj pompy, hydroforu, wyłącznika ciśnieniowego
  - długość rurociągu doprowadzający wodę do domu
  - głębokość wykopu, kanał tłoczny, zasilanie

Krok 3 - wizja lokalna

Jeżeli jest taka potrzeba to przed rozpoczęciem realizacji spotkamy się na miejscu inwestycji, aby zrobić szczegółowa wizję lokalną.

Na tym etapie już dokładnie wiemy jakie są Twoje potrzeby, wiesz już też dokładnie ile będzie Cię kosztowała ta realizacji. Czas realizacji samego odwiertu studziennego to minimum jeden a czasem dwa dni - wszystko zależy od warunków geologicznych oraz kwestii technicznych. Prace wiertnicze zaczynamy pomiędzy 9:00 a 12:00. Dzień przed przyjazdem potwierdzamy dokładną godzinę rozpoczęcia prac.

Krok 4 - wybór oferty

Na tym etapie już dobrze wiemy jakie są Twoje potrzeby, wiesz już też dokładnie ile będzie Ciebie kosztowała ta realizacji.

Ten krok jest równie ważny jak poprzednie - czas realizacji odwiertu studziennego to minimum jeden a czasem dwa dni - wszystko zależy od warunków geologicznych oraz kwestii technicznych. Na plac budowy przyjeżdżamy pomiędzy godziną 9 a 12. Zawsze wcześniej dostajesz od nas informację o której godzinie będziemy. Po przyjechanie na miejsce uzgadniamy miejsce wykonania odwiertu. Nasza ekipa musi przygotować sobie miejsce do pracy - między innymi: ustawić i wypoziomować maszynę, wykopać dołek płuczkowy, zabezpieczyć teren a także zająć się dostarczeniem wody do miejsca wiercenie. Na wywiercenie 30 metrowej studni potrzebujemy pomiędzy 1000 a 5000 litrów wody. Jak już wszystko mamy - to zaczynamy.

Krok 5 - odwiert studni

Odwiert studni głębinowej musi spełniać określone wymogi  i wytyczne prawne dotyczące wiercenia studni głębinowej.

Po przyjechaniu na miejsce inwestycji, ekipa ostatecznie uzgadnia dokładnie miejsce wykonania odwiertu Twojej studni głębinowej pamiętając, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

 1. do granicy działki - 5 m;
 2. do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;
 3. do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
 4. do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
 5. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

Nasza ekipa musi przygotować sobie miejsce do pracy Między innymi: ustawić i wypoziomować maszynę, wykopać dół płuczkowy, zabezpieczyć teren a także zająć się dostarczeniem wody do miejsca wiercenie. Na wywiercenie 30 metrowej studni potrzebujemy pomiędzy 1000 a 5000 litrów wody. Jak już wszystko mamy - to zaczynamy.

Pozostały proces wiercenia studni głębinowej można podzielić na 4 etapy:

 • zabudowanie całego odwiertu rurami studziennymi (obecnie najczęściej wykonanymi z PCV), a następnie wpuszczenie tam filtrów i połączenie ich ze sobą, aby zagwarantować szczelność;
 • wypełnienie przestrzeni między odwiertem a rurami odpowiednio dobranym żwirem oraz ułożenie korka uszczelniającego studnię głębinową; dzięki żwirowi będzie następowało prawidłowe filtrowanie wody, a korek pozwoli na odcięcie się od wód podskórnych oraz wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby dostać się z wód gruntowych;
 • wpuszczenie pompy głębinowej do wykonanej studni i oczyszczanie jej do czasu, aż nie zacznie płynąć zupełnie czysta woda; następnie pompuje się wodę w celach pomiarowych, co pozwala na określenie wydajności studni;
 • wykonanie obudowy studni i przyłączenie jej za pomocą rur do budynku, w którym chcemy mieć zapewnioną bieżącą wodę.

Sam odwiert trwa od kilku do kilkunastu godzin. Będzie głośno i dużo będzie się działo. Gdyby nasz operator miał jakiekolwiek pytania lub problemy będzie się do Ciebie odzywał. Zawsze też możesz skontaktować się z naszym Dyrektorem Technicznym - z pewnością masz już jego numer.

Krok 6 - inne usługi

W momencie kiedy masz już w pełni działające ujęcie wody, czas aby przystąpić do kolejnych etapów Twojej inwestycji.

Poza wierceniem studni głębinowej możemy zająć się też takimi pracami jak:

Wykonujemy także odwierty studni depresyjnych w celu:

 • Osuszenia terenów
 • Obniżenia lustra wody.

Dodatkowo w ramach naszej oferty znajdziesz:

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Studnie głębinowe – inwestycja, która się zwraca

Studnie głębinowa to, na dłuższą metę, opłacalna ekonomicznie inwestycja. Dostęp do czystej wody staje się coraz bardziej wartościowy, posiadanie własnego źródła wody to nie tylko komfort, ale i mądra finansowa decyzja.

Pierwszym aspektem, który przemawia za inwestycją w studnię głębinową, jest niezależność od lokalnych dostawców wody. Ustalone, stałe opłaty za wodę z publicznych sieci wodociągowych mogą w dłuższym okresie przewyższyć jednorazowy koszt budowy studni. Co więcej, woda z własnej studni jest zazwyczaj wolna od zanieczyszczeń, co eliminuje dodatkowe koszty związane z jej oczyszczaniem.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę i coraz częstszymi suszami, ceny wody z publicznych sieci mogą wzrosnąć. Posiadając własne źródło, jesteśmy zabezpieczeni przed takimi skokami cen. Dodatkowo, dzięki studni głębinowej mamy pewność, że nasze gospodarstwo domowe czy działalność gospodarcza będzie miała nieprzerwany dostęp do wody, niezależnie od zewnętrznych okoliczności.

Dlaczego studnia głębinowa się opłaca?

 1. Nieprzerwany dostęp do wody – jesteśmy niezależni od ewentualnych awarii sieci wodociągowej.
 2. Stałe koszty eksploatacji – po początkowej inwestycji koszty utrzymania są niskie.
 3. Jakość wody – woda ze studni głęļinowej często jest czystsza niż ta z publicznych sieci.
 4. Zabezpieczenie przed wzrostem cen – jesteśmy niezależni od skoków cen wody.
 5. Wartość nieruchomości – posiadanie własnej studni zwiększa wartość nieruchomości.
 6. Oszczędność na oczyszczaniu – brak potrzeby stosowania kosztownych filtrów.
 7. Ekologia – mniejszy ślad węglowy, bez konieczności transportowania wody.
 8. Komfort – pewność dostępu do wody o stałej jakości, bez niespodzianek w postaci brudnej wody czy braku ciśnienia.

Co warto wiedzieć przed zdecydowaniem się na instalację studni głebinowej?

Decyzja o zainstalowaniu studni głębinowej to nie tylko odpowiedź na potrzeby własnego gospodarstwa domowego czy działalności, ale także świadome korzystanie z naturalnych zasobów naszej planety. Zanim jednak przystąpimy do realizacji takiej inwestycji, warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami.

Jak przygotować teren pod instalację studni głebinowej?

Przed rozpoczęciem prac warto przeprowadzić badania geologiczne oraz hydrogeologiczne terenu. Pozwolą one określić głębokość wód gruntowych, rodzaj gruntu oraz ewentualne zanieczyszczenia. Należy również uwzględnić lokalizację studni względem budynków, dróg i innych instalacji podziemnych, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Dodatkowo, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie miejsca prac, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom procesu.

Jak przygotować budynek pod doprowadzenie instalacji?

Najważniejszym krokiem jest zaplanowanie trasy doprowadzenia wody do budynku. W tym celu warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże wybrać optymalne miejsce na przeprowadzenie rur i zaplanować system filtracji. Należy także przemyśleć, gdzie umieścić hydrofor, urządzenie służące do podtrzymywania ciśnienia wody w systemie. Dodatkowo, warto zastanowić się nad izolacją instalacji, by chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak mróz.

Wykonujemy usługi wiercenia i odwiertów pod różnego rodzaju przeznaczenie:

 • Studnie pod budynki mieszkalne
 • Studnie pod systemy nawadniania
 • Studnie do osuszania terenu
 • Studnie przeciwpożarowe

Usługi dodatkowe:

 • Próby wydajności studni
 • Podłączenie do instalacji wodnej
 • Zagłębianie kręgów
 • Dobór, dostawa i instalacja pompy głębinowej w zależności od wydajności studni